KATALOG PRAVA

Prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog osiguranja te mirovinskog osiguranja ostvaruju se putem nadležnih tijela (HZMO, CZSS, HZZO), dok se postupak vještačenja (utvrđivanje zdravstvenog stanja/invaliditeta) obavlja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). Naime, većina navedenih prava ostvaruje se na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

Postupak za ostvarivanje sljedećih prava provode Centri za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja korisnika:

Kako ostvariti prava iz sustava socijalne skrbi? 

Detaljnije:  Zakon o socijalnoj skrbi

Postupak za ostvarivanje sljedećih prava provode područni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO):

 

Postupak za ostvarivanje navedenih prava provode područni uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO):

 

Ostala prava