,

Marin Gršić

Rođen 1. 9. 2009. g., još kao mala bebica smiješio bi se i vikao od veselja kada bi čuo sekin glas. Teška bolest od koje boluje (Menkesov sindrom), oduzela nam je puno toga no odlučili smo joj pokazati zube! Bez obzira na nemogućnost uobičajene komunikacije, znamo kada je sretan, a kada mu nešto smeta. Marin voli slušati glazbu, dječje glasove i smijeh.
Kao i većina drugih Kolibrića, Marin voli držanje u naručju, tada najčešće zaspi s osmijehom.