,

Perkutana endoskopska gastrostoma

Perkutana endoskopska gastrostoma  (PEG)  je postavljanje posebnog katetera kroz mali rez u trbušnoj  stijenci, koji služi prehrani pacijenta (enteralna prehrana).

Ovisno o zdravstvenom stanju pacijenta, PEG može biti privremen ili trajan.

Letak možete preuzeti ovdje