,

Potpomognuta komunikacija kako je vide studenti logopedije

Video prilog studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prikazuje zablude o tome da potpomognuta komunikacija nije za starije, da će usporiti razvoj komunikacijskih vještina, da je riječ o preskupoj opremi…edukacijom ruše predrasude!

Pogledaj video