Pravo na uvećani dječji doplatak

Tko su korisnici prava Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi, dijete povjereno na čuvanje…
,

Pravo na sanitetski prijevoz

Pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite ostvaruje osigurana osoba koja je: nepokretna, teško pokretna i kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje. Osigurana osoba ima pravo na sanitetski…
,

Punjenje boca medicinskim kisikom

Tko ima pravo? Pravilnikom se osiguranim osobama koje su ostvarile pravo na pomagalo bocu s kisikom 3 ili 5 litara, omogućuje punjenje boce medicinskim kisikom. Kako ga ostvariti? Prilikom prvog punjenja boca potrebno je kontaktirati…
,

Ortopedska i druga pomagala

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na: ortopedska i druga pomagala, očna pomagala, tiflotehnička pomagala, slušna pomagala, surdotehnička pomagala, govorna pomagala, dodirna…
,

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijim

(npr. Thalassoterapija) Cilj bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom je poboljšanje zdravstvenog stanja kod određenih bolesti i dijagnoza. U Hrvatskoj, osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljenjem tekstu:…
, ,

Fizikalna terapija u kući

Tko može ostvariti pravo? Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne tarapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog: neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, politraume i…
, ,

Pravo na rad s polovicom radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Ovo pravo može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade se izračunava ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama…