, ,

Pravo na rad u skraćenom radom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta traje do navršene treće godine djetetova života. Iznos novčane naknade je 50 posto proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme, odnosno 1663,00 kune. Postupak…
, ,

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Pravo na povlasticu prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 97/00 i 101/00) imaju: Slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom),…
,

Besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba

Pravo na besplatan upis u knjižnicu imaju osobe s invaliditetom, prognanici te primatelji socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga ili potvrde nadležnih ustanova. Od 1. siječnja…
, ,

Parkiranje izvan posebno označenih mjesta (vrijedi za Grad Zagreb)

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11, Grad Zagreb),  osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, bez naknade svoje vozilo mogu parkirati, osim na posebno obilježenim…
, ,

Znak pristupačnosti

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena Znak pristupačnosti važi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom…
,

Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom ostvaruje se samo uz predočenje smart kartice (koju, na zahtjev osobe s invaliditetom, a temeljem rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,…
,

Oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta

Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog vozila i oslobađanje od plaćanja cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt…