Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju može trajati do navršene osme godine djetetova života.
Iznos novčane naknade je 65 posto proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme odnosno 2161,90 kuna.
Postupak za ostvarivanje navedenih prava provode područne službe i regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Uvjeti za ostvarivanje prava

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta.
 
Odlučivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, te priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vještačenju može biti dano i na određeni vremenski rok (6 mjeseci, 12 mjeseci i slično), uz određenje termina kontrolnog vještačenja.

Pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti oba roditelja.


Također, provjerava se ispunjenje uvjeta staža osiguranja (staž koji je fizička osoba ostvarila na temelju svog nesamostalnog ili samostalnog rada te na temelju naknade plaće nakon prestanka toga rada ostvarene prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja) u trajanju od 12 mjeseci neprekinuto, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, te ako isti nije ispunjen novčana naknada iznosi 1663 kune, odnosno 50 posto proračunske osnovice

Razlika između rodiljnog i roditeljskog dopusta

Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života. Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta.