Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava

Uvjeti za odobravanje zajamčene minimalne naknade utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i članova obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu.

Visina pomoći

Iznos zajamčene minimalne naknade za radno sposobnog samca utvrđuje se u iznosu od 100 posto, a od 1. listopada 2015. godine za radno nesposobnog samca u iznosu od 115 posto osnovice (1012 kuna) koju odlukom određuje Vlada RH, dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

za samohranog roditelja: 100 posto = 800 kuna

za odraslog člana kućanstva: 60 posto = 480 kuna

za dijete: 40 posto = 320 kuna

za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55 posto = 440 kuna