Bolničko  liječenje medicinskom rehabilitacijom

(npr. Thalassoterapija)

Cilj bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom je poboljšanje zdravstvenog stanja kod određenih bolesti i dijagnoza. U Hrvatskoj, osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljenjem tekstu: HZZO), u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, mogu na liječenje i oporavak u specijalne bolnice za liječenje medicinskom rehabilitacijom (toplice) na teret HZZO-a, no prema propisanim uvjetima Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući.

Osigurana osoba Zavoda ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije (Vidi Pravilnik).

Prijedlog za početnu medicinsku rehabilitaciju, daje doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti, bolnice za liječenje akutnih bolesti, u kojoj se osigurana osoba liječi. Odobrenje za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju,  daje ovlašteni doktor Zavoda.

Vrste i trajanje bolničke medicinske rehabilitacije

Radi provođenja početne bolničke medicinske rehabilitacije, osiguranoj osobi odobrava se boravak u ugovornoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, u pravilu, u trajanju od 21 dan, a ugovorna specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju obvezna je bolničku medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi provoditi svakodnevno tijekom cijelog radnog tjedna.

Osigurana osoba može samo jedanput u istoj kalendarskoj godini ostvariti pravo na održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti.

Osigurana osoba bolničku medicinsku rehabilitaciju ostvaruje u pravilu, u najbližoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka koja sa Zavodom ima ugovorenu i osiguranoj osobi može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, kada je takvo liječenje medicinski opravdano.

Sukladno članku 20. Pravilnika, osigurana osoba koja je nezadovoljna mišljenjem, nalazom i ocjenom ovlaštenog doktora Zavoda, kojom joj je odobreno ili uskraćeno odobrenje za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije, na njezin zahtjev područni ured Zavoda nadležan prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka, odnosno područni ured Zavoda prema sjedištu ugovorne specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju izdat će pisano rješenje u kojem će navesti zbog kojih razloga je odobrio ili uskratio odobrenje za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije. Na spomenuto rješenje, osigurana osoba ima pravo žalbe sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

 

PRAVILNIK