Prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog osiguranja te mirovinskog osiguranja ostvaruju se putem nadležnih tijela (HZMO, CZSS, HZZO), dok se postupak vještačenja (utvrđivanje zdravstvenog stanja/invaliditeta) obavlja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). Naime, većina navedenih prava ostvaruje se na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

Postupak za ostvarivanje sljedećih prava provode Centri za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja korisnika:


Kako ostvariti prava iz sustava socijalne skrbi?

Pravo na osobnu invalidninu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u kući Pravo na status roditelja njegovatelja Zajamčena minimalna naknada Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Jednokratna naknada Socijalne usluge Detaljnije:  Zakon o socijalnoj skrbi