Fizikalna terapija u kući

Tko može ostvariti pravo?

Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne tarapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog: neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, politraume i traume, kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata te ostalih stanja koja za svaki slučaj posebno utvrđuje ovlašteni doktor Zavoda.

Kako ga ostvariti?

  • S nalazom i mišljenjem liječnika specijalista, npr. fizijatra ili ortopeda s preporukom za fizikalnu terapiju u kući, javiti se obiteljskom liječniku ili pedijatru.
  • Obiteljski liječnik na temelju nalaza liječnika specijalista piše uputnicu liječničkom povjerenstvu (područni ured HZZO) te prilaže fotokopiju nalaza.
  • Dostaviti uputnicu s nalazom na liječničko povjerenstvo HZZO-e
  • Liječničko povjerenstvo  odobrava ili djelomično odobrava  fizikalnu terapiju u kući
  • Njihovo rješenje dostaviti obiteljskom liječniku koji piše uputnicu za fizikalnu terapiju u kući.
  • Zdravstvenu ustanovu izabire bolesnik prema području stanovanja (adresar zdravstvenih ustanova)
  • Djelatnici fizioterapeuti dolaze po dogovorenom terminu  te po izdanom rješenju  i odobrenim postupcima  izvršavaju usluge fizikalne terapije. 
  • Svakih šest mjeseci potrebno je novo mišljenje/nalaz liječnika specijalista.

PRAVILNIK