Za ostvarivanje bilo kojeg prava iz socijalne skrbi potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom Centru za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja)

Zahtjev može podnijeti:

  • osobno stranka
  • roditelj za maloljetno dijete
  • roditelj za punoljetno dijete nad kojim je produžena roditeljska skrb
  • skrbnik
  • škola, ustanova, liječnik i sl.

Postupak se može pokrenuti i po službenoj dužnosti.

Zahtjevu treba priložiti:

  • rodni list
  • presliku domovnice
  • uvjerenje o prebivalištu
  • medicinsku dokumentaciju s tim da barem jedan specijalistički nalaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci ( za doplatak i osobnu invalidninu)
  • drugu propisanu dokumentaciju ovisno o pravu koje se želi ostvariti

Informacije o mogućnosti ostvarenja nekog od prava može se dobiti telefonom u Centru za socijalnu skrb, a u izravnom kontaktu sa socijalnim radnikom stranci se daje popis dokumenata u pisanom obliku koji joj služi kao podsjetnik.

Nažalost, iz iskustva znamo da roditelji teško dolaze do adekvatne i pravovremene informacije o pravima i načinu njihova osvarivanja te se nadamo da će im ovaj vodič biti od pomoći.

Ako stranka, zbog svog zdravstvenog stanja, nije u mogućnosti prikupiti potrebnu dokumentaciju, Centar za socijalnu skrb je pribavlja službenim putem.

VAŽNO

Novčana prava (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, stalna pomoć) priznaju se od dana podnošenja zahtjeva, a pravo na skrb izvan vlastite obitelji ( npr. Smještaj u ustanovu ili u udomiteljsku obitelj) od dana realizacije smještaja. Stranka koja je nezadovoljna rješenjem Centra za socijalnu skrb, može predate žalbu Ministarstvu socijalne politike i mladih. Žalba na rješenje Centra za socijalnu skrb ne odgađa izvršenje rješenja.