Novčana pomoć (korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine-grad Zagreb)

Korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine-grad Zagreb

Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, ostvaruju korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine utvrđeni prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć korisnici se razvrstavaju u dvije skupine:

SKUPINA KORISNICI DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU ILI
KORISNICI OSOBNE INVALIDNINE
IZNOS NOVČANE POMOĆI
MJESEČNO
I. u punom iznosu 200,00 kn
II. u smanjenom iznosu 100,00 kn

Postupak za utvrđivanje prava na ovu novčanu pomoć pokreće se podnošenjem zahtjeva u Odjelu za socijalnu skrb, prema prebivalištu.