PARKIRANJE IZVAN POSEBNO OZNAČENIH MJESTA (VRIJEDI ZA GRAD ZAGREB)


Sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11, Grad Zagreb),  osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, bez naknade svoje vozilo mogu parkirati, osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking, Šubićeva 40/III). Potrebno im je dostaviti presliku rješenja na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu i znak pristupačnosti. Naljepnica vrijedi jednu godinu, a trošak izrade i izdavanja iste je 30,00 kn.Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu

.Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem