Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Pravo na povlasticu prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 97/00 i 101/00) imaju:

  • Slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, djeca s teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do osme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

 

  • Vojni i civilni invalidi rata

 

Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom.

Korisnik povlastice ne može biti pratitelj osobe s invaliditetom; tj. pratnja korisniku povlastice ne smije biti osoba s invaliditetom.

Jednim putovanjem smatra se odlazak iz polaznog mjesta u uputno mjesto i povratak nazad, a pratnja osobi s invaliditetom ima pravo na besplatnu vožnju.

Osobe s invaliditetom i njihova pratnja imaju pravo na povlasticu za prijevoz brodom  i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.

Osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji koriste povlastice na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb.

Dokumentacija potrebna za izdavanje objave za osobu s invaliditetom

  • Preslika Rješenja o invaliditetu
  • Preslika osobne iskaznice i OIB

Dokumentacija potrebna za izdavanje objave za pratnju

  • Preslika osobne iskaznice i OIB
  • Potvrda da se osoba ne nalazi u evidenciji osoba s utvrđenim tjelesnim oštećenjem (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Tvrtkova 5)

 

U Gradu Zagrebu, objave za osobe s invaliditetom izdaju se u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, soba 236.

Informacije: 01/6101-236.