Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta traje do navršene treće godine djetetova života. Iznos novčane naknade je 50 posto proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme, odnosno 1663,00 kune. Postupak za ostvarivanje navedenih prava provode područne službe, te regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).  

Uvjeti za ostvarivanje prava

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta može ostvariti jedan od zaposlenih odnosno samozaposlenih roditelja po iskorištenju roditeljskog dopusta ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta može ostvariti samo jedan od roditelja pod uvjetom da oba roditelja imaju status zaposlenog, odnosno samozaposlenog roditelja s punim radnim vremenom, uz iznimku roditelja koji sam brine i njeguje dijete, odnosno ako drugi roditelj koji nema status zaposlene, odnosno samozaposlene osobe nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu.

Tko ne može ostvariti pravo?

Pravo ne može ostvariti roditelj, odnosno pravo prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati. Potrebu pojačane brige i njege djeteta, kao i dužinu trajanja pojačane brige i njege utvrđuje nadležno liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite djeteta. Također, liječničko povjerenstvo HZZO-a  daje i ocjenu psihofizičkog stanja roditelja koji ne može pružati pojačanu brigu i njegu djetetu, kao i o postojanju okolnosti vezanih uz zdravstveno stanje drugog roditelja zbog kojih nema mogućnost pružati djetetu pojačanu brigu i njegu. Na osnovi podnijetog pisanog zahtjeva roditelja i donesenog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva, roditelju djeteta izdaje se u područnoj službi odnosno regionalnom uredu HZZO-a, nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno boravišta roditelja, rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku.