Vaučer za struju

Za korisnike osobne invalidnine i zajamčene minimalne naknade  

Centri za socijalnu skrb izdaju rješenje za plaćanje troškova električne energije za korisnike osobne invalidnine i zajamčene minimalne naknade. Plaćanje se obavlja u poslovnicama FINA-e uz predočenje rješenja, osobne iskaznice i računa za struju. FINA zatim uplaćuje iznos od 200,00 kn distributeru od kojeg korisnik dobiva struju.

Napominjemo da pravo imaju svi korisnici osobne invalidnine ili zajamčene minimalne naknade bez obzira jesu li vlasnici brojila.

Vladinom uredbom o naknadi za najugroženije kupce električne energije također je propisano da isporučitelj struju socijalno ugroženom korisniku ne može isključiti, a da se prije ne konzultira s nadležnim centrom za socijalnu skrb.