Znak pristupačnosti

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena

  • Znak pristupačnosti važi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo na znak pristupačnosti također ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.

 

  • Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruge osoba s invaliditetom, mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo uz predočenje znaka pristupačnosti.

Za ostvarenje ove povlastice potrebno se obratiti u Područni ured, Tvrtkova 5, Zagreb ili u ostale Urede državne uprave u županijama 

Kako bi osoba stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva treba priložiti:

  • zahtjev;
  • 35,00 kuna administrativnih biljega;
  • novi nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 60% i više na donje ekstremitete
  • 80% i više na ostalo;
  • fotografija (1), 35 mm x 45 mm (3,5 cm x 4,5 cm).

 

Znak pristupačnosti i parkiranje

Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba bez invaliditeta.

Za fizičke osobe koje svoj znak pristupačnosti ustupe na korištenje ili ga same koriste suprotno propisanom propisane su kazne. Fizičkoj osobi koja se dva ili više puta pravomoćno kazni za navedene prekršaje, privremeno se oduzima znak pristupačnosti na rok od dvije godine.

Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a ako učini takav prekršaj kaznit će se sa 700 kuna novčane kazne. Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave može narediti premještanje vozila parkiranog ili zaustavljenog na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Policijski službenici na terenu nadziru nepropisnu uporabu znaka pristupačnosti, te kontinuirano obilaze parkirališna mjesta namijenjena za vozila osoba s invaliditetom i sankcioniraju sva neoznačena i nepropisno parkirana vozila na takvim mjestima. Dodatne informacije:

Pravilnik o znaku pristupačnosti